28 februari 2023

De afgelopen maanden heeft Online Flower Auction (OFA) met succes rozen geveild op basis van ‘vandaag voor morgen’. De logistiek rondom het aftuin veilen verliep goed net zoals de werking van de digitale veilingklok. Al met al leverde dit veel voordelen op voor kopers en kwekers waaronder lagere kosten in de keten en een tijdige aflevering van de rozen in de box van de koper.

Helaas lijkt de keuze van OFA voor het ‘vandaag voor morgen’ veilen te vroeg, nog niet de gehele sierteeltsector is er klaar voor, waardoor het bij OFA uiteindelijk aan koopkracht ontbreekt. Dit is de reden waardoor de moeilijke beslissing is genomen om per 1 maart a.s. tijdelijk te stoppen met veilen.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende opties om de koopkracht te verbeteren. Tijdens het onderzoek gaven kopers aan dat ze de voorkeur houden voor ‘vandaag voor morgen’ en veilen op de huidige veiltijden. Ook gaven ze aan positief te zijn over het logistieke proces van het aftuin veilen.

Wel kwam uit het onderzoek heel duidelijk naar voren dat hybride veilen (kweker veilt op verschillende veilingen) niet wenselijk is en zeker niet bijdraagt aan de koopbereidheid op OFA. Dit in combinatie met het feit dat een groot deel van de sierteeltsector nog niet is ingesteld op ‘vandaag voor morgen’, waardoor het in veel gevallen ontbreekt aan de noodzaak om op OFA te kopen, heeft ze doen besluiten dat een tijdelijke stillegging van de veiling onvermijdelijk is.

Aanstaande dinsdag 28 februari a.s. is voorlopig de laatste veildag. Waarna OFA zich gaat beraden over de toekomst waarbij ze mogelijke knelpunten die ontstaan in de sierteeltsector nog beter kunnen tackelen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om andere productgroepen te veilen.

Voor vragen kun je contact opnemen via: support@onlineflowerauction.com of 0297-441400.