22 april 2022

Terwijl CEO Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland (RFH) eigenlijk geen goed woord voor de Online Flower Auction (OFA) over had tijdens de persconferentie over de jaarcijfers van zijn eigen coöperatie, denkt CEO Freek Smoes van OFA daar natuurlijk heel anders over. En uit handelskring valt Dutch Flower Group hem bij.

Door Johan Bos (Bloemenkrant)

“De sector heeft snelheid nodig”, zegt Smoes. Rozenkwekers – Holla- , – en Berg Roses – namen het initiatief, dat door Van Schilfgaarde ‘onverstandig’ werd genoemd. “Wij ondersteunen OFA niet.” Volgens hem staat de prijsvorming op de klok er door onder druk. De stichters van OFA willen evenwel een digitale versie van de klok en starten daarmee op 9 juni. Tot genoegen kennelijk van Dutch Flower Group (DFG), die overigens vooral gewend is direct bij kwekers in te kopen.

DFG

Marketingdirecteur Marcel Zandvliet van DFG geeft dat laatste toe, maar ziet in OFA vooral een oplossing voor wat hij de ‘daghandel’ noemt. Die dient als aanvulling op de inkoop van DFG. “Wij zijn al jaren voorstander van vandaag bestellen voor morgen”, zegt hij. En digitalisering is volgens hem niet tegen te houden. “Ook daarin zien wij enorm veel voordelen.” DFG is beslist geen tegenstander van de digitale klok, ook al sprak de directie zich vaak uit tegen het naar haar mening te lang handhaven van klokken door de coöperatieve veiling. “Wij zijn tegen het handhaven van fysieke klokken en de daarbij horende tribunes”, zegt Zandvliet.

Speedboat

Volgens Smoes is Online Flower Auction nog steeds in gesprek met Royal FloraHolland. Hij ziet OFA als een speedboat, die dezelfde strategie als RFH met Floriday nastreeft, met o.a. landelijk veilen. “Wij willen een versnelling in digitalisering en duurzaamheid van onze sector”, zei Arie van den Berg van Berg Roses eerder tegen de Bloemenkrant. “Het tempo van Royal FloraHolland ligt ons iets te laag, bovendien zien wij dat de veiling tegen haar logistieke grenzen aan loopt.”

Die mening heeft Smoes ook nu nog. “Wij denken dat het allemaal efficiënter kan, vooral de logistiek. Het huidige logistieke proces piept en kraakt,” zegt hij. Intussen blijft OFA wel via RFH afrekenen. Smoes: “Onze stichters zijn loyale leden van de veiling Royal FloraHolland.” Volgens Arie van den Berg is het logistieke proces nu te bewerkelijk. Behalve rozen, een essentieel product in het assortiment, zijn andere productgroepen naar Smoes meent in de toekomst allerminst uitgesloten. Daar ziet kennelijk ook DFG wel muziek in. “Rozen is natuurlijk een belangrijke productgroep, maar het is wellicht ook een oplossing voor andere soorten bloemen”, denkt Zandvliet.

Maar volgens Van Schilfgaarde gaan de kosten door OFA te gebruiken in plaats van RFH niet omlaag. “Dit leidt niet tot lagere kosten voor de kwekers. En ook de kopers hebben er geen enkel voordeel van”, zegt hij, zich naar zijn zeggen baserend op allerlei uitgebreide studies.

Aanvulling: OFA deelt deze mening niet, volgens Smoes gaan de kosten in de gehele keten omlaag als kwekers en kopers gebruik maken van OFA, daar waar OFA verwacht dat de kosten van RFH de komende jaren alleen maar zullen stijgen. Er zijn grote investeringen nodig om landelijk veilen en vandaag voor morgen te realiseren op de wijze die door RFH gekozen is, die zullen kweker en koper uiteindelijk moeten betalen.

Daarnaast ontvangen OFA kopers de bloemen altijd op tijd om zo hun klanten efficiënt en op tijd te kunnen beleveren. En niet onbelangrijk, OFA is naast efficiënter ook duurzamer door het vermijden van onnodige vervoersbewegingen, bloemen gaan pas na verkoop direct van kweker naar koper.

Bron: Bloemenkrant lees het bericht hier